HISTORIA PISANA INTERNETEM...

20 lat SOLIDEX — 1990-2010

20 lat SOLIDEX — 1990-2010
22 marca – Oficjalny debiut mikroprocesora Pentium firmy Intel, 22 kwietnia – Studenci Uniwersytetu Illinois prezentują pierwszą graficzną przeglądarkę internetową – Mosaic, 3 maja – Papieżowi Janowi Pawłowi II jako pierwszemu Polakowi w III RP został przyznany Order Orła Białego, 29 maja - Prezydent Lech Wałęsa wydał zarządzenie o rozwiązaniu Sejmu, 29 maja - Polska zremisowała z Anglią 1:1 w rozegranym w Chorzowie meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata, 28 lipca – Parafowano konkordat między rządem RP a Watykanem, 6 sierpnia – Rosyjska brygada łączności, jako ostatni zwarty oddział w Polsce, opuściła Rembertów, 15 sierpnia – Polsat - Pierwsza polska telewizja komercyjna - rozpoczęła nadawanie własnego serwisu informacyjnego Informacje, 1 listopada – Wejście w życie traktatu z Maastricht: powstała Unia Europejska.
rok 1993

Jakkolwiek zainteresowanie technologiami internetowymi w roku 1993 nie wychodziło zasadniczo poza rynek akademicki i budowę międzyuczelnianej sieci pod auspicjami NASK, to coraz częściej gośćmi licznych seminariów nt. internetworkingu, organizowanych przez mało jeszcze komu znany SOLIDEX, byli przedstawiciele największych ówczesnych banków i kilku urzędów centralnych.

Z końcem wakacji w efekcie aktywnej promocji i żywych demonstracji SOLIDEX podpisał dwie pierwsze istotne umowy na rynku poza-akademickim na budowę miejskich struktur opartych o FDDI i światłowód łączących główne placówki Pekao SA w Warszawie, a równolegle w Krakowie – łączących placówki Banku Przemysłowo-Handlowego SA.

Sukces tych realizacji pozwalający tymże bankom na równoczesne połączenie swych placówek i różnorodnych wówczas aplikacji zainicjował rosnące zainteresowanie innych instytucji finansowych i trwającą do dziś aktywność SOLIDEXu na tym rynku.

Pod koniec roku SOLIDEX otworzył w praskiej willi swój pierwszy poza-krakowski oddział.

A sprzedaż w stosunku do roku poprzedniego wzrosła trzykrotnie!