HISTORIA PISANA INTERNETEM...

20 lat SOLIDEX — 1990-2010

20 lat SOLIDEX — 1990-2010
1 stycznia - Zostaje wprowadzony w życie zakaz palenia tytoniu we wszystkich lokalach gastronomicznych w Kalifornii. 23 lutego – Ratyfikowano konkordat pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Watykanem. 31 marca – Rozpoczęcie przez Polskę rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. 26 maja – W Warszawie została oddana do użytku stacja metra Centrum. Długość jedynego w Polsce metra osiągnęła wówczas 12 km. 25 czerwca – Microsoft wydał system operacyjny Windows 98. 7 września – Studenci Larry Page i Sergey Brin założyli spółkę Google. Październik – Stworzenie standardu dla C++.
rok 1998

Rok 1998 to kolejny rok przełomowy w historii SOLIDEXu, obfitujący w ważne wydarzenia...

Niezależnie od wielu złożonych projektów dla dziesiątków dużych organizacji różnego typu SOLIDEXowi udaje się pozyskać jeden z największych co do skali projektów – dostawy dla sieci WAN i LAN Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dostawy około 3 tysięcy różnych urządzeń do ponad 300 placówek ZUSu szybko stworzyły sprawnie funkcjonującą do dziś infrastrukturę sieciową, przez kolejne lata obejmowaną sprawnym serwisem i wsparciem SOLIDEXu.

SOLIDEX ustawicznie podnosi swe kwalifikacje... kolejni inżynierowie zdobywają szlify i certyfikaty CCIE, tak by SOLIDEX szybko „awansował” wśród kilku partnerów Cisco jako pierwszy do „GOLD CERTIFIED CISCO PARTNER”.

I już jako GOLD Partner miał przyjemność instalować sieć lokalną i bezpieczne połączenie z Internetem w budynku Polskiej Misji w Brukseli!

W tymże samym 1998 roku jako jedyny w świecie Partner Cisco SOLIDEX pozyskuje też utrzymywaną do dziś autoryzacje CISCO CERTIFIED LEARNING PARTNER, pozwalającą prowadzić liczne autoryzowane przez producenta szkolenia.

W tymże roku SOLIDEX zatrudnia już ponad 70 osób, a sprzedaż osiąga po raz pierwszy 100 milionów złotych.