HISTORIA PISANA INTERNETEM...

20 lat SOLIDEX — 1990-2010

20 lat SOLIDEX — 1990-2010
16 stycznia – pierwsza od dziewięciu lat wizyta prezydenta Rosji w Polsce; 8 – 24 lutego - Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City w USA; 12 lutego – przed Trybunałem ds. zbrodni wojennych ONZ w Hadze rozpoczął się proces; byłego prezydenta Jugosławii Slobodana Miloševica; 21 maja – rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny; 5 czerwca – ukazała się pierwsza „oficjalna” wersja Mozilli, oznaczona numerem 1.0; 11 lipca – w Krakowie cesarz Akihito wraz z małżonką Michiko odwiedzili Mangghę; 10 września – Szwajcaria przystąpiła do ONZ; 23 września – w Belgii zalegalizowano eutanazję; 13 grudnia – na szczycie w Kopenhadze zakończono negocjacje o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej; 21 grudnia – powstała Polska Biblioteka Internetowa.
rok 2002

Rok 2002 to bolesny dla branży spadek przychodów i zysków oraz redukcja zatrudnienia i obniżanie wynagrodzeń relatywnie do innych branż. Spadek zamówień i sprzedaży dotknął również SOLIDEX. Ale osiągnięcia Firmy są nadal przedmiotem wyróżnień od jej kluczowych Partnerów. Najważniejszym jednak jest uzyskanie certyfikatu jakości zgodnie z normą ISO 9001:2001.

Do znaczących wyróżnień zaliczyć należy tytuł "Dobra Firma Małopolska 2002" przyznany przez redakcję Rzeczpospolitej dla najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw, oraz tytuł „Gazeli Biznesu 2002” od Pulsu Biznesu  oraz  skok o kilka pozycji w rankingach raportu "Polski Rynek Teleinformatyczny 2001 - TELEINFO 500".  SOLIDEX znalazł  się na 37 pozycji prestiżowej "Listy 300 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynku wspólnej Europy".

Podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji w Bydgoszczy (11-13 września 2002 r.) SOLIDEX zaprezentował swój zmodyfikowany program SOLIDNych Systemów i Usług, według którego firma działała niezmiennie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Ustawiczne doskonalenie wiedzy odzwierciedlały istotne specjalizacje i certyfikaty.

Inżynier firmy SOLIDEX uzyskał tytuł NetApp Certified Professional, a Firma kolejne dwie specjalizacje Cisco Systems - "Wireless LAN Specialization" oraz "Universal Dial Access Specialized" (UDA)  w pionierskich wtedy obszarach sieci.

Wśród znaczących kontraktów w owym czasie wyróżnić należy objęcie serwisem pogwarancyjnym sieci rozległej ZUS oraz dostawę urządzeń i oprogramowania bezpieczeństwa sieciowego do zreorganizowanego Urzędu Celnego - Izby Celnej w Krakowie.

Największym kontraktem było pozyskanie w przetargu, mimo wielu przeciwieństw, kontraktu na dostawy urządzeń sieciowych dla nowej wtedy budowy sieci rozległej ARiMR, niezbędnej dla rozliczeń dopłat dla rolników po wejściu do Unii Europejskiej.