HISTORIA PISANA INTERNETEM...

20 lat SOLIDEX — 1990-2010

20 lat SOLIDEX — 1990-2010
2 maja – wprowadzenie nowego wzoru tablic rejestracyjnych. Jedyną zmianą jest dodanie eurobandu – symbolu Unii Europejskiej; 23 maja – pojawił się system operacyjny Microsoft Windows Vista w wersji Beta 2; 25-28 maja – I pielgrzymka do Polski papieża Benedykta XVI; 3 czerwca – Czarnogóra proklamowała niepodległość; 29 czerwca – w Kuwejcie kobiety po raz pierwszy mogły wziąć udział w wyborach parlamentarnych; 1 sierpnia – sąd arbitrażowy w Moskwie ogłosił upadłość Jukosu; 28 sierpnia – MSWiA rozpoczęło wydawanie paszportów biometrycznych 17 października – populacja USA osiągnęła 300 milionów; 11 listopada – premiera Sony PlayStation 3 w Japonii; 18 listopada – powstała pierwsza sportowa telewizja Telewizji Polskiej - TVP Sport; 15 grudnia – sfinalizowano zakup litewskiej rafinerii Możejki przez PKN Orlen.
rok 2006

Rosnące wymogi rynku we wszystkich jego obszarach wymuszały ciągłe podnoszenie kwalifikacji i jakości świadczonych usług. Od firm obsługujących kluczowe instytucje krajowe zaczęto wymagać wysokiego poziomu poufności i ochrony danych.

W efekcie wytężonych działań SOLIDEX S.A. otrzymał, jako jeden z pierwszych podmiotów, Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego, a także po raz kolejny certyfikację -Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Certyfikacja obejmowała również Wewnętrzny System Kontroli zgodnie z dodatkowymi wymaganiami wynikającymi z przepisów kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Dynamicznie rozwijający się rynek tak komercyjnych użytkowników Internetu, jak i Internetu wchodzącego „pod strzechy”, to motor pogłębiania wiedzy i specjalizacji przez Firmę. Utrzymanie wiodącej pozycji rynkowej miało wyraz w pozyskanych licznie specjalizacjach, nie posiadanych zwykle wcześniej w kraju przez żadną z firm. SOLIDEX jako pierwszy w Polsce zdobył specjalizację Advanced Wireless LAN, a potem Cisco Advanced Unified Communication oraz Cisco Advanced Security.

Do tego doszła jeszcze ważna specjalizacja Certified Information Systems Security Professional (CISSP) dla inżyniera SOLIDEX.

W wyniku kolejnego audytu wiodącego Partnera, SOLIDEX został ponownie recertyfikowanym, Złotym Partnerem Cisco Systems, a dodatkowo, za jakość świadczonych przez siebie usług,  otrzymał tytuł Cisco Customer Satisfaction Excellence.

Wyniki działania w obszarze bezpieczeństwa sieci znalazły wyraz w nagrodzie innego ważnego Partnera z dziedziny zabezpieczeń sieci - SOLIDEX został wybranym najlepszym polskim partnerem firmy Check Point roku 2005.

Wśród najważniejszych projektów tego okresu znalazły się systemy dla nowo powstającego wówczas operatora telefonii komórkowej P4 (Play), obejmujące system Call Centre oraz sieć telefonii IP. W tymże roku została zawarta umowa konsorcjum SOLIDEX S.A. i Ericsson Sp. z o.o. z KPSI na budowę, wtedy największej, szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w Europie.

Na rynku zadomowiła się na dobre telefonia IP, a Internetowi z każdym rokiem bliżej było „pod strzechy”.