HISTORIA PISANA INTERNETEM...

20 lat SOLIDEX — 1990-2010

 
Wstęp

SOLIDEX S.A. to krakowska Spółka działająca w oparciu o prywatny kapitał, która bardzo szybko zajęła wysoką pozycję wśród integratorów systemów specjalizując się w projektowaniu i budowie wysoko zaawansowanych technologicznie, systemów teleinformatycznych dużej skali i złożoności.

Własna unikatowa metodologia realizacji usług i systemów teleinformatycznych, wykwalifikowana kadra techniczna, sieć placówek regionalnych oraz nowocześnie wyposażone Centra Kompetencyjno-Szkoleniowe w Warszawie i Krakowie stały się podstawą jej sukcesu.

Firma od momentu pojawienia się na rynku podejmuje ambitne wyzwania, realizując wiele innowacyjnych projektów. Wśród nich należy wymienić budowę pierwszych sieci akademickich, będących podstawą rozwoju sieci Internet w Polsce, budowę regionalnych sieci szerokopasmowych, a także złożonych systemów teleinformatycznych dla przedsiębiorstw komercyjnych i podmiotów sektora publicznego. W swojej ofercie SOLIDEX posiada:

  • zaawansowane systemy transmisji danych IP,
  • systemy Call Center,
  • systemy telefonii IP,
  • zaawansowane systemy bezpieczeństwa sieciowego,
  • systemy przetwarzania i przechowywania danych.

Rozwiązania wdrażane przez SOLIDEX znalazły uznanie u ponad 1000 Klientów, reprezentujących organizacje różnego typu ze wszystkich sektorów gospodarki. Do odbiorców należą największe banki, operatorzy telekomunikacyjni, zakłady przemysłowe, duże sieci handlowe, uczelnie oraz agendy administracji państwowej.

Warto wspomnieć, że SOLIDEX to jeden z pierwszych polskich integratorów, który rozwijał się wraz z polskim Internetem osiągając wysoką pozycję na rynku. Wszystkich zainteresowanych „ciekawostkami” z historii naszej Firmy zapraszamy do przeczytania historii pisanej Internetem.

Zespół SOLIDEX